Условия за ползване

Поверителност

Ние имаме респект към поверителността на вашата лична информация. Данните в профила ви се използват само за ваше удобство за изпращане на необходима или пожелана от вас информация с e-mail, или в случай че го използваме за изпълнение на ваши продукти. Ние не разпространяваме по никакъв нарочен начин вашите лични данни, както и информация за поръчаните от вас продукти и услуги.

В този онлайн магазин по подразбиране плащането се извършва при доставката. При предплатени стоки и услуги клиента има право да изисква платените суми само в случай, че доставката не е изпълнена в уговорения при поръчката срок. 

Условия за ползване
Разглеждането и заявката на продукти и услуги в този онлайн магазин е въпрос на вашия свободен избор. Рекламации се приемат само в рамките на гаранциите дадени от съответния производител. Съдържателят на магазина не носи отговорност за ползи и вреди понесени от използването по адекватен или не начин на закупеното от тук.